Педагогічний колектив закладу освіти

/Files/images/pedagogi/001.JPG
Федоренко Наталія Анатоліївна – завідувач

Має повну вищу освіту, спеціаліст І категорії, педагогічний стаж роботи 20 років, на посаді завідувача з 2002 року. Відповідальний, досвідчений керівник, умілий організатор. Забезпечує високу результативність, якість своєї праці. Толерантно ставиться до підлеглих, вміло організовує педагогічний колектив для досягнення певних завдань, вміє приймати відповідальні рішення. Педагогічний колектив під керівництвом завідувача систематично приймає участь у конкурсах, виставках всіх рівнів та досягає високих результатів.

Педагогічне кредо: "Сьогодні - дитина, завтра - успішна особистість"


/Files/images/pedagogi/SL_36868.jpg

Букетка Валентина Іванівна – вихователь-методист

Має повну вищу освіту, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший вихователь», стаж педагогічної роботи 43 роки.Постійно вивчає ефективний педагогічний досвід, інноваційні технології, оновлює знання, шукає нові шляхи і форми роботи з педагогічними працівниками, які допомагають педагогам піднятися на рівень, що має задовольняти запити батьків та дітей, робити кожний день для малюків змістовним, цікавим та неповторним.

Педагогічне кредо: «…не деспотичні накази, не нав’язана дисципліна і недовірливий контроль, а тактовне порозуміння, віра в досвід, співпраця і співжиття»


/Files/images/pedagogi/SL_35787.jpg

Слюсар Ольга Василівна – вихователь-методист, вихователь

Має повну вищу освіту, спеціаліст вищої категорії, стаж педагогічної роботи 28 років. Досвідчений педагог, здатний самовдосконалюватися, відкритий інноваціям, з високою професійною культурою, розвиненою педагогічною рефлексією. Роботу з дітьми планує в цікавій формі. Кожне заняття – це казка, гра, змагання, яке захоплює і розвиває кожну дитину та спрямоване на виховання зрілої особистості, в якої сформовані дитячий світогляд, прагнення домогтися успіху, впевненість у собі, почуття власної гідності.

Педагогічне кредо:«Зачарувати дитину, піти разом з нею»


/Files/images/pedagogi/Кравченко - копия.png
Кравченко Світлана Валеріївна - інструктор з фізкультури

Має неповну вищу освіту, молодий спеціаліст.

Педагогічне кредо: "Закохати дітей та їхніх батьків у фізкультуру і спорт, прищепити їм смак до здорового способу життя"


/Files/images/pedagogi/Пивовар О.О..jpg

Пивовар Олександра Олександрівна - вчитель-логопед

Має повну вищу освіту, спеціаліст ІІ категорії, стаж педагогічної роботи 5 років.

Педагогічне кредо: «Гуманність і творчість – два крила педагога!»


/Files/images/pedagogi/SL_36506.jpg

Пузир Світлана Анатоліївна - вчитель-дефектолог

Має повну вищу освіту, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання "учитель-методист", стаж педагогічної роботи - 34 роки.

Педагогічне кредо: "Бути добрим помічником в оволодінні рідним словом, основою будь-якого розвитку і скарбницею всіх знань"


/Files/images/pedagogi/SL_36062.jpg

Кузьма Віталіна Василівна - вчитель-логопед

Має повну вищу освіту, спеціаліст І категорії, стаж педагогічної роботи - 16 років.

Педагогічне кредо: "Дарувати себе дітям! Бути терплячим і бути готовим до зустрічі з ними в дитинстві"


/Files/images/pedagogi/SDC14162.JPG

Ковальова Катерина Іванівна - вчитель-дефектолог

Має повну вищу освіту, стаж педагогічної роботи 3 роки.

Педагогічне кредо: «Десь у найпотаємнішому куточку серця у кожної дитини своя струна, вона звучить на свій лад, і щоб серце відгукнулося на моє слово, потрібно налаштуватися самому на тон цієї струни» В. О. Сухомлинський


/Files/images/SLN_1663.jpg
Тарасова Наталія Андріївна – музичний керівник

Має неповну вищу освіту, педагогічний стаж роботи 27 років.

Володіє сучасними формами, методами організації музичної діяльності дошкільників, працює в тісному контакті з вихователями та батьками. Постійно підвищує свою педагогічну майстерність. Впроваджує інноваційні технології у співочій діяльності, що сприяє розвитку творчості та загальному розвитку дітей.

Педагогічне кредо: «Допоможи мені це зробити самому»


/Files/images/pedagogi/SL_41248.jpg
Пензева Людмила Іванівна – музичний керівник

Має повну вищу освіту, спеціаліст І категорії, педагогічний стаж роботи 22 роки.

Виявляє не тільки необхідні знання, але і достатньо сформовані вміння їх використовувати при постановці мети. Володіє навичками мотивування і має необхідні знання для цього, вміє спонукати інтерес до музики. Створює ситуації успіху .

Педагогічне кредо:

«Шукай нове, завжди твори,

дітей і музику люби!»

wym-1464337933840


/Files/photogallery/SLN_3073.jpg
Ковалівська Наталія Павлівна – вихователь

Має повну вищу освіту, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «вихователь-методист», педагогічний стаж більше 43 роки (в закладі працює з перших днів відкриття). Досвідчений вихователь, що вміє не тільки вчити інших, а і навчатися сам, вдосконалюючи свою майстерність та набуваючи нового досвіду. Поглиблено працює над проблемою морально-етичного виховання дошкільників та з ентузіазмом і натхненням дає дітлахам перші уроки акторської майстерності.

Педагогічне кредо:«Усю свою любов і серця силу вам малята віддаю.Аби зростали добрі та щасливі і людям дарували любов свою»


/Files/images/pedagogi/Рисунок1.jpg
Козакова Алла Вікторівна – вихователь

Має повну вищу освіту, спеціаліст вищої категорії, стаж педагогічної роботи 33 роки. Планує, організовує, проводить педагогічну роботу, спрямовану на формування всебічно розвиненої особистості дитини. Обирає ефективні форми і методи навчально-виховної роботи, не зупиняється на досягнутому, постійно використовує передові ідеї, новітні технології, не боїться експериментувати, впроваджувати результати власного досвіду та цікаві розробки колег.

Педагогічне кредо:

"Найголовніше – наші діти

Ми їм даруємо серця,

Як у проміння золотого –

Любові тій нема кінця!”


/Files/images/SLN_6999.jpg

Шевердіна Олена Вікторівна – вихователь

Має повну вищу освіту, спеціаліст І категорії, педагогічний стаж роботи 31 рік. Значну увагу педагог приділяє розвитку здібностей дошкільнят у різних видах діяльності, стимулюючи самостійність у втіленні власних задумів, використовує гру як провідний вид діяльності дітей.

Педагогічне кредо: «Даруй знання, любов і радість дітям»


/Files/images/pedagogi/SL_36510.jpg
Шевченко Людмила Миколаївна – вихователь

Має повну вищу освіту, спеціаліст І категорії, педагогічне звання «вихователь-методист», стаж педагогічної роботи 25 років. В своїй роботі використовує сучасні форми і підходи у вихованні і навчанні дошкільників (нетрадиційні форми зображувальної діяльності, здоров’язберігаючі технології).

Педагогічне кредо: «Люблю життя, люблю дітей, милуюся красою світу. Живу в полоні багатьох ідей, щоб зберегти дошкільну всю освіту»


/Files/photogallery/SLN_3070.jpg
Коробка Таїсія Тимофіївна – вихователь

Має повну вищу освіту, спеціаліст І категорії, педагогічний стаж роботи – 35 років. Забезпечує умови для ефективного педагогічного процесу, фізичного та психічного розвитку дітей. Сприяє реалізації деференційованого підходу до вихованців, виявленню їх індивідуальних особливостей, задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, таланту.

Педагогічне кредо: "Граючись - навчаю!"


/Files/images/pedagogi/Павленко.jpg
Павленко Наталія Олександрівна – вихователь

Має повну вищу освіту, спеціаліст І категорії, стаж педагогічної роботи 15 років. Проявляє себе як досвідчений педагог та творча особистість. Її роботу характеризують чіткість та організованість. Проводить роботу з формування особистісних якостей дітей: добра, відповідальності, самостійності, позитивного настрою. Знаходиться в постійному пошуку ефективних технологій.

Педагогічне кредо: «Допомогти дітям відчути свою самоцінність»


/Files/photogallery/SLN_3071.jpg
Шамраєва Наталія Миколаївна – вихователь

Має повну вищу освіту, спеціаліст І категорії, стаж педагогічної роботи 24 роки.

Освітню діяльність будує на основі принципів розвиваючого навчання, з урахуванням інноваційних підходів: створення педагогічних ситуацій успіху, що дозволяє вихованцям проявляти самостійність, ініціативу; створення проблемних ситуацій; стимулювання до висловлення своїх думок, активності; спонукання до прояву індивідуальності.

Педагогічне кредо: «Бути вихователем дитини в широкому значенні цього слова. Це розуміння дитини, визнання дитини, прийняття дитини»


/Files/images/pedagogi/SL_35917.jpg
Харченко Світлана Григорівна – вихователь

Має неповну вищу освіту, педагогічне звання «вихователь-методист», стаж педагогічної роботи 34 роки. Відповідальний, досвідчений педагог та умілий організатор. Перебуває в постійному пошуку шляхів оновлення та вдосконалення педагогічного процесу, впроваджує принцип інтеграцій та інноваційні технології, що сприяють розвитку пізнавальних процесів у дошкільників.

Педагогічне кредо:

«До кожної дитини ключ знайти,

У праці результат хороший мати,

Упевнено і творчо до мети іти:

З любов’ю серце дітям віддавати»/Files/images/pedagogi/SL_41251.jpg
Мандрика Ольга Юріївна – вихователь

Педагогічний стаж роботи 13 років. Має неповну вищу освіту. Забезпечує емоційний комфорт дітей – як одну з головних умов гармонійного розвитку творчої особистості в сучасних умовах. Виховний процес спрямовує на всебічний розвиток дитини, дбає про цікаве, насичене життя дітей в групі.

Педагогічне кредо: «Бути разом з дітьми»


/Files/photogallery/SLN_3062.jpg
Мазанна Марія Вікторівна – вихователь

Має неповну вищу освіту, педагогічний стаж складає 27 років. Прагне до взаєморозуміння з дітьми, розвиває в собі й кожній дитині здатність відчувати. Реалізує диференційований підхід до вихованців, виявляє, вивчає, враховує в своїй педагогічній діяльності їх індивідуальні особливості.

Педагогічне кредо: «Завжди разом з дітьми»


/Files/images/SLN_2946.jpg
Шаповал Наталія Олексіївна – вихователь

Має неповну вищу освіту, стаж педагогічної роботи 15 років. Перебуває в постійному пошуку шляхів оновлення, вдосконалення педагогічного процесу, впроваджує в освітній процес принцип інтеграції та інноваційні технології, що сприяє розвитку пізнавальних процесів у дошкільників.

Педагогічне кредо: «Рухатися вперед і не зупинятися на досягнутому»


/Files/images/ли.jpg

Приходько Любов Іванівна – вихователь

Має неповну вищу освіту, стаж педагогічної роботи 39 років. Головне в її педагогічній діяльності – демократичні відносини з вихованцями на гуманістичних засадах. Прагне до взаєморозуміння з дітьми, розвиває в собі й кожній дитині здатність відчувати.

Педагогічне кредо: «Розвиток у дітей інтелектуальних здібностей, культури поведінки, доброти, гарних манер та звичок»


/Files/images/IMG_0961.JPG
Частій Алла Олексіївна – вихователь

Має неповну вищу освіту, стаж педагогічної роботи 34 роки. Значну увагу приділяє розвитку здібностей дошкільнят у різних видах діяльності, стимулює самостійність у втіленні власних задумів. Реалізує диференційований підхід до вихованців, виявляє, вивчає, враховує в своїй педагогічній діяльності їх індивідуальні особливості.

Педагогічне кредо: «Серце віддаю дітям»


/Files/images/pedagogi/SL_36058.jpg
Подгорна Наталія Михайлівна – вихователь

Має неповну вищу освіту, стаж педагогічної роботи 20 років. Використовує інноваційні методи в розумовому розвитку дітей. Віддає перевагу ігровим прийомам навчання, дбає про те, щоб життя дітей в групі було цікавим, різноманітним, насиченим.

Педагогічне кредо: «Бачити в кожній дитині особистість»


/Files/images/pedagogi/IMG_20161015_160137.jpg
Черненко Вероніка Сергіївна – вихователь

Має неповну вищу освіту, молодий спеціаліст, стаж педагогічної роботи 1 рік.

Педагогічне кредо: "Діти відразу і невимушено освоюються зі щастям, бо вони самі по природі своїй - радість і щастя"


/Files/images/SLN_7003.jpg

Щирова Світлана Володимирівна – вихователь

Має неповну вищу освіту, стаж педагогічної роботи 37 років. Відповідальна, досвідчена, креативна. Обирає ефективні форми і методи навчально-виховної роботи, творчо використовує кращий педагогічний досвід. Прагне до взаєморозуміння з дітьми, створює виховний простір для особистісного зростання дітей.

Педагогічне кредо: «Знати, вміти, хотіти, діяти»


/Files/photogallery/SLN_3066.jpg
Пригода Людмила Григорівна – вихователь

Має неповну вищу освіту, стаж педагогічної роботи 30 років. Обирає ефективні форми і методи навчально-виховної роботи та спрямовує їх на всебічний розвиток дитини, дбає про цікаве, насичене життя дітей в групі. Приділяє увагу розвитку сенсорних здібностей дітей раннього віку у різних видах діяльності, стимулює самостійність у втіленні власних задумів.

Педагогічне кредо: «Партнерські відносини – запорука довіри та успіху у зростанні малечі»


/Files/images/ЛГ - 0002.jpg

Удовиченко Любов Григорівна – вихователь

Має повну вищу освіту, стаж педагогічної роботи 43 роки. У своїй роботі приділяє увагу екологічному вихованню, сприяє розвитку здібностей у дітей. Активна, вимоглива до себе.

Педагогічне кредо: «У нашому світі є тільки одна річ, перед якою належить схилятися – це, і одна річ, перед якою слід упасти на коліна – це доброта»/Files/images/марина.jpg

Проценко Марина Михайлівна - вихователь

Має повну вищу освіту, стаж педагогічної роботи 4 роки. З любов'ю ставиться до вихованців, із розумінням до їх потреб і особливостей.

Педагогічне кредо: "Дитина - ніжний паросток, який стане могутнім деревом. А доти цей паросток треба поливати добротою, любов'ю та щирістю"


/Files/images/pedagogi/кашина.jpg

Кашина Оксана Вікторівна - вихователь

Має повну вищу освіту, стаж педагогічної роботи 3 роки. Любить дітей, сприяє їх всебічному розвитку та формуванню в них цілісної картини світу.

Педагогічне кредо: "Любити дитину розумно, ставитися до неї серйозно, з повагою, як до дорослої людини"


/Files/images/pedagogi/SAM_4269.JPG

Гаріфуллова Тетяна Іванівна - вихователь


Має неповну вищу освіту, стаж педагогічної роботи 13 років.

Педагогічне кредо: "Хто має бажання, той знаходить можливість. Хто не має бажання - знаходить причину!"


/Files/images/pedagogi/Романюк А..jpg
Романюк Анна Анатоліївна - вихователь

Має неповну вищу освіту, молодий спеціаліст, стаж педагогічної роботи 1 рік.

Педагогічне кредо: "Треба любити те, що робиш і йти вперед крок за кроком"/Files/images/pedagogi/IMG-cc62e11077026bc8c14a2b42210be0cf-V.jpg
Петрухно Аліна Андріївна - вихователь

Має неповну вищу освіту, молодий спеціаліст, стаж педагогічної роботи 1 рік.

Педагогічне кредо: «Навчати та виховувати так, щоб у кожному дитячому серці запалити вогник пізнання, мислення, добра»

Кiлькiсть переглядiв: 482

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.